Николай Рьорих

Николай Рьорих е световноизвестен художник, пътешественик, писател и обществен деец.

Съдържание

 • 1 Биография
 • 2 Експедиции
  • 2.1 Трансазиатска експедиция
   • 2.1.1 Българските ботуши
  • 2.2 Манджурска експедиция
 • 3 Рьорих в Индия
 • 4 Хронологии Рьорих
 • 5 Филателия – Николай Рьорих
  • 5.1 Рьорих филателия в България
 • 6 Николай Рьорих – археолог
  • 6.1 Императорска Археологическа Комисия
 • 7 Известни хора за Николай Рьорих
  • 7.1 Юрий Гагарин
 • 8 Филми за Николай Рьорих
 • 9 Издания
  • 9.1 Публикации от Николай Рьорих на български език
  • 9.2 Публикации от Николай Рьорих на руски език
  • 9.3 Публикации за Николай Рьорих на руски език
 • 10 За Рьорих и България

Биография

 • Николай Рьорих е роден на 9 октомври 1874 г. в Петербург, Русия. Завършва Художествената академия и Петербургския университет – специалност право.Бързо спечелва слава на оригинален художник със самостоятелни изложби в Русия, Европа, Америка и Индия.
 • Съпруга му е Елена Рьорих, имат двама сина – Юрий Рьорих и Светослав Рьорих.
 • Академик от 1909 г., Председател на сдружението Мир Искусства и др.
 • Интересът към руската и световната история и култура го формират като професионален археолог /ръководи секция в Императорско археологическо дружество, Вице-президент на Американската археологическа асоциация и др./ и пътешественик, организирал многобройни експедиции в Америка и Азия. Духовно име Фуяма.

Експедиции

Трансазиатска експедиция

 • Организирана от сем. Рьорих през 1923 г. – 1928 г. Най-голямата географска експедиция на 20 век – с керван от 106 животни /якове и коне в планините,камили в пустините. 25 хиляди мили с уникални резултати.

Българските ботуши

Манджурска експедиция

 • През 1934–1935 г. Рьорих пътува из Китай и Монголия (Манчжурска експедиция). По искане на Министерството на селското стопанство на САЩ провежда изследвания на сухоустойчиви растения.
 • Освен това, провежда голяма общественно-просветителска работа в Харбин сред руската емиграция. Съвместно със сина си Юрий и брата си В.К. Рьорих работи за организиране на кооперативно движение, в надежда за подкрепа от правителството на Монголия разработва големи планове по напояване на пустините земи и създаване на нови населени пунктове и университетски център. На тезм проекти е посветена программната статия “Да цъфтат пустините” /«Да процветут пустыни»/.

Рьорих в Индия

От 1935 г. Рьорих живее в Кулу, много рисува, пише публицистика, води огромна преписка, среща се с прогресивни индийски дейци (гостуват в дома му Д. Неру, Индира Ганди).

Почива през декември 1947 г. в Индия. Написал е над 20 книги и 600 очерка.

Хронологии Рьорих

Филателия – Николай Рьорих

Рьорих филателия в България

Николай Рьорих – археолог

Императорска Археологическа Комисия

Известни хора за Николай Рьорих

Юрий Гагарин

 • В бортовия дневник на 12 април 1961 г. той записва: “Лъчите просветват през земната атмосфера,хоризонта стана ярко-оранжев, постепено преливащ във всички цветове на дъгата: към гълъбов, син, виолетов, червен. Неописуема цветна гама! Както е на платната на художника Николай Рьорих”.

Филми за Николай Рьорих

Издания

Публикации от Николай Рьорих на български език

 • Рьорих, Николай. Aлтай – Хималаи (пътепис);

Публикации от Николай Рьорих на руски език

 • Рьорих, Николай. Писмена (стихове). Москва., 1974 г.; <HTML>
 • Письма с Гор т.1. Переписка Е.И.Рерих и Н.К.Рерих с Р.Я.Рудзитисом. Т.1. – Минск: “Лотаць”, 2000;
 • Письма с Гор т.2. Переписка Е.И.Рерих и Н.К.Рерих с Р.Я.Рудзитисом. Т.2. – Минск: “Лотаць”, 2000;
 • Письма Н.К.Рерих в Америку.