Рьорих

Семейство Рьорих – Николай Рьорих, съпругата му Елена Рьорих и синовете Юрий Рьорих и Светослав Рьорих са една споена духовна дружина, в която не винаги може да се открои приноса на всеки поотделно.Затова често се налага да се говори обобщаващо за тях и тогава използваме термина “семейство Рьорих”.

Писма на семейство Рьорих

 • Письма с Гор т.1. Переписка Е.И.Рерих и Н.К.Рерих с Р.Я.Рудзитисом. Т.1. – Минск: “Лотаць”, 2000;
 • Письма с Гор т.2. Переписка Е.И.Рерих и Н.К.Рерих с Р.Я.Рудзитисом. Т.2. – Минск: “Лотаць”, 2000;
 • Рерих Е.И. Письма. 1929-1938. В 2-х т. Т.1. – Мн.: Белорусский фонд Рерихов; ПРАМЕБ, 1992.
 • Рерих Е.И. Письма. 1929-1938. В 2-х т. Т.2. – Мн.: Белорусский фонд Рерихов; ПРАМЕБ, 1992.
 • Рерих Е.И. Письма. 1932-1955. – Новосибирск: Издательство «Вико», 1993 г.
 • Письма Е.И.Рерих А.М.Асееву т.1;
 • Письма Н.К.Рерих А.М.Асееву т.2;
 • Письма Е.И.Рерих в Америку т.1;
 • Письма Е.И.Рерих в Америку т.2;
 • Письма Е.И.Рерих в Америку т.3;
 • Письма Е.И.Рерих в Америку т.4;
 • Письма Н.К.Рерих в Америку.
 • Рерих Е.И. Письма. Том I (1919-1933 гг.). – М.: МЦР, 1999.
 • Рерих Е.И. Письма. Том II (1934 г.). – М.: МЦР, 2000.
 • Рерих Е.И. Письма. Том III (1935 г.). – М.: МЦР, 2001.
 • Рерих Е.И. Письма. Том IV (1936 г.). – М.: МЦР, 2002.
 • Рерих Е.И. Письма. Том V (1937 г.). – М.: МЦР, 2003.
 • Рерих Е.И. Письма. Том VI (1938-1939 гг.). – М.: МЦР, 2006.
 • Рерих Ю.Н. Письма. Том 1. – МЦР, 2002;
 • Рерих Ю.Н. Письма. Том 2. – МЦР, 2002;